Veřejná zakázka: ZŠ Hloubětínská čp. 700 – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 806
Systémové číslo: P18V00000183
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.11.2018
Nabídku podat do: 03.12.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Hloubětínská čp. 700 – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Dílčí část 1: ZŠ Hloubětínská čp. 700 – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky
Předmětem stavebních prací je rekonstrukce rozvodů elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, rozvodů topení a zdravotechniky v celé budově. V souvislosti s tímto dochází k výměně podhledů v nadzemních podlaží budovy. Pro zvýšení požární bezpečnosti budovy je odděleno jediné stávající schodiště od patrových chodeb. Celý stavební záměr je rozdělená do dvou etap výstavby do dvou po sobě jdoucích letech.
Předmět stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované společností Architektonická kancelář Křivka s.r.o., se sídlem Veronské nám. 377, 109 00 Praha, IČO: 257 30 037.

Dílčí část 2: Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova
Stavení úpravy související se změnou využití budou prováděny v objektu mateřské školy Praha 9, Paculova čp. 1115 na parcele č. 14 v k. ú. Černý Most. Změna využití se týká 2. Patra – původního školnického bytu.
Předmět stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 035 20 358.
V řešeném prostoru dojde k výměnám všech elektroinstalací a s nimi souvisejícím stavebním pracím. Nově budou osazeny koncové prvky instalací, tj. svítidla, spínače, zásuvky, kamery, videotelefony atd. Součástí dokumentace je také nová bleskosvodná soustava.
Předmět stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované společností ARW pb, s.r.o., se sídlem Výhledské náměstí 614/11, 165 00 Praha 6, IČO: 241 61 683.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 977 201 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 14
 • IČO: 00231312
 • Poštovní adresa:
  Bratří Venclíků 1073/8
  19800 Praha 9
 • Název oddělení: odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy