Veřejná zakázka: Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 853
Systémové číslo VZ: P19V00000020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009389
Datum zahájení: 21.03.2019
Nabídku podat do: 25.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
Předmět stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci, která je vyhotovena pro každou dílčí část samostatně, ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách a spočívá v provedení stavebních prací souvisejících s energetickou renovací řešených objektů (školských zařízení).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 68 452 317 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 14
 • IČO: 00231312
 • Poštovní adresa:
  Bratří Venclíků 1073/8
  19800 Praha 9
 • Název oddělení: odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy