Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna PVC podlah v učebnách ZŠ Hloubětínská
Odesílatel Eva Hradská
Organizace odesílatele Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 [IČO: 49625128]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2017 01:42:10
Předmět Výzva

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme Výzvu k podání nabídky k VZMR "Výměna PVC podlah v učebnách ZŠ Hloubětínská". Budeme rádi, pokud se výběrového řízení zúčastníte.
Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy


Přílohy
- Příloha č. 5 b) Čestné prohlášení k pojistné smlouvě.docx (13.68 KB)
- Příloha č. 5 a) Čestné prohlášení.docx (13.94 KB)
- Příloha č. 4 - Výkaz výměr.xlsx (17.87 KB)
- Příloha č. 3 Návrh smlouvy.docx (26.66 KB)
- Příloha č. 2 Krycí list.docx (25.39 KB)
- Příloha č. 1 Technická specifikace.pdf (90.54 KB)
- Výzva k podání nabídky.pdf (116.08 KB)