Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení analýzy komunikace městské části Praha 14 na sociálních sítích a zajištění dalších služeb s tím souvisejících
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2022 20.05.2022 10:00
ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2022 17.06.2022 10:00
Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 13.06.2022 10:00
Výzva k předložení cenové nabídky na administraci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S KOŘENOVOU ČISTIČKOU BIOTOP KYJE“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 03.05.2022 10:00
Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská
nadlimitní Hodnocení 14.04.2022 16.05.2022 10:00
Poskytování školení v oblasti komunikace na sociálních sítích
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 29.04.2022 10:00
Izolační zeleň Českobrodská – etapa I
podlimitní Hodnocení 12.04.2022 03.05.2022 10:00
Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14
podlimitní Hodnocení 25.02.2022 06.05.2022 10:00
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník III
podlimitní Hodnocení 25.02.2022 06.05.2022 10:00
Polyfunkční budova Černý Most
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2022 13.06.2022 10:00
Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2022 28.06.2022 10:00
Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14
nadlimitní Zadáno 11.01.2022 15.02.2022 10:00
Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2022 31.01.2022 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022
podlimitní Zadáno 03.12.2021 03.12.2021 15:30
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 30.11.2021 30.11.2021 15:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››