Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník
podlimitní Příjem nabídek 05.10.2021 03.11.2021 10:00
Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 - veškeré následné projekční práce po vydání územního rozhodnutí - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2021 05.10.2021 10:00
Vybudování polytechnických učeben na základních školách – dodávky – opakované řízení – mobiliář
podlimitní Vyhodnoceno 08.09.2021 27.09.2021 10:00
ZŠ Generála Janouška – rozšíření gastro
podlimitní Vyhodnoceno 11.08.2021 30.08.2021 10:00
Vybudování polytechnických učeben na základních školách
podlimitní Vyhodnoceno 02.08.2021 19.08.2021 11:00
Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce – opakované řízení
podlimitní Vyhodnoceno 02.08.2021 19.08.2021 10:00
Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 – opakované řízení
podlimitní Hodnocení 28.07.2021 16.08.2021 10:00
Výstavba 4 kmenových tříd, Základní škola Vybíralova
podlimitní Vyhodnoceno 14.07.2021 20.08.2021 10:00
Komunitní centrum Jahodnice - novostavba - I. etapa
podlimitní Hodnocení 22.06.2021 16.09.2021 10:00
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník II
podlimitní Hodnocení 21.06.2021 12.07.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rozvoj lokality Broumarská
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2021 25.06.2021 10:00
Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška
podlimitní Zadáno 21.05.2021 09.06.2021 10:00
Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská - výdejna jídel
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 28.05.2021 10:00
Zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 18.05.2021 10:00
Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14
nadlimitní Zadáno 05.05.2021 10.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››