Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV
podlimitní Hodnocení 30.08.2022 16.09.2022 10:00
Opravy motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14
podlimitní Hodnocení 25.08.2022 15.09.2022 10:00
VYBÍRALKA 2024 Umění po Vybíralku
nadlimitní Hodnocení 08.08.2022 16.09.2022 14:00
Předběžná tržní konzultace - Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.07.2022 29.08.2022 14:00
Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška - opakované řízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.07.2022 25.07.2022 10:00
Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby
nadlimitní Hodnocení 30.06.2022 03.08.2022 10:00
Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická - Morušová
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2022 01.07.2022 10:00
Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 31.05.2022 12.07.2022 13:00
Dodávka čtyř interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 06.06.2022 10:00
Provedení analýzy komunikace městské části Praha 14 na sociálních sítích a zajištění dalších služeb s tím souvisejících
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2022 20.05.2022 10:00
ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny
podlimitní Zadáno 11.05.2022 17.06.2022 10:00
Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 10.05.2022 13.06.2022 10:00
Výzva k předložení cenové nabídky na administraci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S KOŘENOVOU ČISTIČKOU BIOTOP KYJE“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 03.05.2022 10:00
Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská
nadlimitní Zadáno 14.04.2022 16.05.2022 10:00
Poskytování školení v oblasti komunikace na sociálních sítích
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 29.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››