Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 – opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2021 16.08.2021 10:00
Výstavba 4 kmenových tříd, Základní škola Vybíralova
podlimitní Příjem nabídek 14.07.2021 13.08.2021 10:00
Komunitní centrum Jahodnice - novostavba - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2021 13.08.2021 10:00
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník II
podlimitní Hodnocení 21.06.2021 12.07.2021 10:00
Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 25.06.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rozvoj lokality Broumarská
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2021 25.06.2021 10:00
Dodávka prvků síťové infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 23.06.2021 10:00
Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška
podlimitní Zadáno 21.05.2021 09.06.2021 10:00
Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce
podlimitní Hodnocení 21.05.2021 09.06.2021 10:00
Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská - výdejna jídel
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2021 28.05.2021 10:00
Zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 18.05.2021 10:00
Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14
nadlimitní Vyhodnoceno 05.05.2021 10.06.2021 10:00
Nové zelené střechy na objektech ZŠ
podlimitní Hodnocení 15.04.2021 03.06.2021 10:00
Polytechnická zahrada MŠ Šestajovická - opakované řízení II
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2021 27.04.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace – Polyfunkční budova Černý Most – opakované zadání
podlimitní Zadáno 24.03.2021 13.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››