Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Praha 14 ve formě mobilní sociální služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2017 13.07.2017 10:00
Klíč k úspěchu - opakované zadání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2017 13.07.2017 13:00
Mytí oken a čištění žaluzií v ZŠ Hloubětínská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2017 11.07.2017 09:00
Renovace sportovního povrchu tělocvičny školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2017 15.09.2017 00:00
Malování na odloučeném pracovišti
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2017 23.06.2017 00:00
Pokládka koberců na odloučeném pracovišti
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2017 23.06.2017 00:00
Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a v přilehlém okolí
nadlimitní Prokazování kvalifikace 15.06.2017 18.07.2017 10:00
Úprava zahrady v ZŠ Bří Venclíků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2017 14.07.2017 10:00
Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2017 03.07.2017 10:00
Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat
podlimitní Hodnocení 12.06.2017 28.06.2017 10:00
Školení vedoucích úředníků v oblasti QMS a řízení rizik v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2017 27.06.2017 10:00
Výměna PVC podlah v učebnách ZŠ Hloubětínská
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2017 15.06.2017 10:00
Malířské a lakýrnické práce v ZŠ Hloubětínská
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2017 15.06.2017 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 – opakované řízení
podlimitní Hodnocení 29.05.2017 15.06.2017 10:45
Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 – opakované řízení – MŠ Zelenečská výtah
podlimitní Hodnocení 29.05.2017 15.06.2017 10:00
všechny zakázky