Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů II
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2019 11.12.2019 10:00
Dodávka 22 ks počítačových sestav, včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 28.11.2019 09:00
Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 27.11.2019 10:00
Zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2019 12.11.2019 00:00
Výměna fasádních ocelových konstrukcí BD na náměstí Plukovníka Vlčka 694
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2019 21.11.2019 11:00
Výmalba objektů ve správě SMP14
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2019 21.11.2019 10:00
Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou
podlimitní Hodnocení 22.10.2019 27.11.2019 10:00
Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Praha 14, a.s.
nadlimitní Hodnocení 30.09.2019 05.11.2019 10:00
Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací
nadlimitní Vyhodnoceno 11.09.2019 27.11.2019 09:00
Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2019 20.08.2019 10:00
Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073
nadlimitní V jednání 07.08.2019 10.09.2019 10:00
Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2019 02.08.2019 08:00
Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14
nadlimitní Hodnocení 04.07.2019 12.08.2019 10:00
Malování MŠ Korálek 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2019 08.07.2019 12:00
Projekční služby - Izolační zeleň - Českobrodská
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2019 26.08.2019 10:00
všechny zakázky