Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka skateových překážek do skateové haly
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 02.10.2017 10:00
Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2017 03.10.2017 11:00
Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2017 03.10.2017 10:00
Komunitní centrum Hloubětínská 55
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2017 11.10.2017 10:00
Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení MŠ Chvaletická
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2017 12.10.2017 10:00
Výběr dražebníka pro prodej bytových jednotek ve správě MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2017 13.09.2017 10:00
Projekční služby - Cyklostazka Čihadla - úsek: Dobrovolného - Broumarská, opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2017 08.09.2017 10:00
Oprava pultové střechy – BP Maňákova 813/14
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2017 25.08.2017 10:00
Rekonstrukce skateparku Černý Most
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2017 22.08.2017 10:00
Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2017 18.08.2017 10:00
Projektové práce - Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou a navazující revitalizace - opakované řízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2017 02.08.2017 09:00
Projekční služby - Severovýchodní pražská cyklomagistrála - 6. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2017 18.08.2017 12:00
Dodání dětských zubních kartáčků a past s odbornými přednáškami pro děti mateřských škol zřízených městskou částí Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 21.07.2017 12:00
Dodávka interaktivních tabulí, projektorů a IT techniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2017 13.07.2017 10:00
Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Praha 14 ve formě mobilní sociální služby
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2017 13.07.2017 10:00
všechny zakázky