Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování odborných učeben na základních školách – stavební práce – opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 08.12.2020 10:00
Rekonstrukce hřiště ZŠ Hloubětínská
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2020 18.11.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace – Polyfunkční budova Černý Most
podlimitní Hodnocení 04.11.2020 23.11.2020 10:00
Dodávka kamerového systému do ZŠ Gen. Janouška
podlimitní Hodnocení 03.11.2020 24.11.2020 10:00
Vybudování odborných učeben na základních školách
nadlimitní Hodnocení 02.10.2020 12.11.2020 10:00
Rekonstrukce komunikace Hůrská
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2020 30.09.2020 10:00
Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.08.2020 07.09.2020 10:00
Parkourové hřiště Jahodnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2020 26.08.2020 10:00
Projekční práce na rekonstrukci gastroprovozu objektu Parník, ul. Gen. Janouška 902, Praha 9
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2020 03.07.2020 10:00
Úklid v objektech Praha 14 kulturní
podlimitní Hodnocení 23.04.2020 18.05.2020 10:00
Výměna fasádních ocelových konstrukcí BD na náměstí Plukovníka Vlčka 694
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2019 21.11.2019 11:00
Výmalba objektů ve správě SMP14
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2019 21.11.2019 10:00
Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2019 02.08.2019 08:00
Malování MŠ Korálek 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2019 08.07.2019 12:00
Revitalizace Centerálního parku Černý Most
nadlimitní Vyhodnoceno 16.01.2019 07.05.2019 10:00
všechny zakázky