Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba a dodání tiskovin (tisk propagačních materiálů)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 29.03.2019 12:00
Rekonstrukce výtahu v budově MŠ Chvaletická 917/1, Praha 9 - Lehovec
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2019 11.03.2019 10:00
Koupelnové bloky na ručníky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2019 01.03.2019 16:00
Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín
podlimitní Hodnocení 06.02.2019 11.03.2019 10:00
„Zajištění služby související se zpracováním Metodiky „Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti" včetně podpůrných dokumentů a dalších služeb“ v rámci realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2019 11.02.2019 10:00
Revitalizace Centerálního parku Černý Most
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2019 29.03.2019 10:00
Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II
nadlimitní Hodnocení 19.12.2018 04.02.2019 10:00
Pořízení a rekonfigurace části infrastruktury zálohování a vysoké dostupnosti „on premise“ infrastruktury městské části Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.11.2018 05.12.2018 10:00
Kompletní dodávka systému videovrátného digitálního telefonu pro objekt MŠ Obláček
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2018 17.12.2018 10:00
Dodávka tonerů a osvitových válců do tiskáren
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.11.2018 20.11.2018 10:00
ZŠ Hloubětínská čp. 700 – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova
podlimitní Vyhodnoceno 04.11.2018 03.12.2018 12:00
Rekonstrukce 5 bytových jader (Ronešova, Rochovská, Bratří Venclíků) bytového fondu ve správě MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2018 12.11.2018 10:00
Správa, provoz a servis TZ a rozvodů ve správě SMP 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2018 03.10.2018 10:00
„Dodávky a montáž ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.“
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2018 16.08.2018 10:00
DODÁVKA IT TECHNIKY A TISKÁTNY
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2018 17.08.2018 09:00
všechny zakázky