Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2016 14.10.2016 10:00
Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 Hloubětín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2016 03.10.2016 11:00
Úprava zahrady MŠ Paculova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2016 03.10.2016 10:00
Dodávka nákladního automobilu pro městskou část Praha 14
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2016 14.10.2016 10:00
Úprava točny Hostavice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2016 09.09.2016 10:00
Dodávka venkovní multifunkční plochy na zahradu MŠ Vybíralova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2016 07.09.2016 11:00
Úložná stěna na madrace a povlečení v objektu MŠ Zelenečská 500
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2016 12.07.2016 13:00
Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14
nadlimitní Hodnocení 08.06.2016 01.08.2016 10:00
všechny zakázky