Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2018 25.01.2018 10:00
Biotop - Výstavba přírodního koupaliště
podlimitní Příjem nabídek 28.12.2017 05.02.2018 10:00
Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14
podlimitní Příjem nabídek 20.12.2017 26.01.2018 10:00
Evaluační materiály pro mateřské a základní školy v rámci Místního akčního plánu MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2017 05.01.2018 10:00
SPRÁVA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZŠ KYJE
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2017 05.01.2018 13:00
Stavební úpravy kotelny a částečná výměna oken ZŠ Šimanovská - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2017 19.01.2018 10:00
Oprava balkónů - nám. Plukovníka Vlčka
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2017 21.12.2017 11:00
Stavební úpravy bytů - BD Kardašovská
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2017 21.12.2017 09:00
Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2017 04.01.2018 10:00
Shrnovací dveře interiérové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.11.2017 20.12.2017 12:00
Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci
nadlimitní Hodnocení 13.11.2017 15.12.2017 10:00
Demolice přístavby objektu Baštýřská čp. 67 – opakované řízení
podlimitní Hodnocení 10.11.2017 29.11.2017 09:00
Dodání dětských zubních kartáčků a past s odbornými přednáškami pro děti mateřských škol zřízených městskou částí Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 21.07.2017 12:00
Dodávka interaktivních tabulí, projektorů a IT techniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2017 13.07.2017 10:00
Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Praha 14 ve formě mobilní sociální služby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2017 13.07.2017 10:00
všechny zakázky