Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Opláštění pískoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 03.06.2019 00:00
Mytí oken a čištění žaluzií v ZŠ Hloubětínská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 10.06.2019 07:10
Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2019 17.06.2019 11:00
Projekční služby - Izolační zeleň - Českobrodská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 28.06.2019 10:00
Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14
podlimitní Hodnocení 18.04.2019 14.05.2019 11:00
Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2019 03.05.2019 10:00
Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9
podlimitní Hodnocení 17.04.2019 13.05.2019 10:00
Malířské práce v MŠ Šebelova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2019 30.04.2019 10:00
Park Jahodnice – revitalizace izolační zeleně
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2019 24.05.2019 10:00
Dětské hřiště v ulici Mochovská
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 18.04.2019 10:00
ZŠ Hloubětínská čp. 700 – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky
podlimitní Vyhodnoceno 21.03.2019 09.04.2019 10:00
Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14
podlimitní Hodnocení 21.03.2019 25.04.2019 10:00
Rekonstrukce výtahu v budově MŠ Chvaletická 917/1, Praha 9 - Lehovec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2019 11.03.2019 10:00
„Zajištění služby související se zpracováním Metodiky „Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti" včetně podpůrných dokumentů a dalších služeb“ v rámci realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2019 11.02.2019 10:00
Revitalizace Centerálního parku Černý Most
nadlimitní Hodnocení 16.01.2019 07.05.2019 10:00
všechny zakázky