Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace a údržba zeleně na břehu Kyjského rybníka
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2016 14.10.2016 10:00
Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2016 19.10.2016 12:00
Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 Hloubětín
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2016 03.10.2016 11:00
Úprava zahrady MŠ Paculova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2016 03.10.2016 10:00
Dodávka nákladního automobilu pro městskou část Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2016 14.10.2016 10:00
Úložná stěna na madrace a povlečení v objektu MŠ Zelenečská 500
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2016 12.07.2016 13:00
Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14
nadlimitní Hodnocení 08.06.2016 01.08.2016 10:00
všechny zakázky