Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunitní centrum Jahodnice - novostavba - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2021 26.07.2021 10:00
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník II
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2021 12.07.2021 10:00
Rekonstrukce střechy objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 01.07.2021 10:00
Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 25.06.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rozvoj lokality Broumarská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 25.06.2021 10:00
Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14
podlimitní Hodnocení 04.06.2021 24.06.2021 10:00
Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška
podlimitní Hodnocení 21.05.2021 09.06.2021 10:00
Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce
podlimitní Hodnocení 21.05.2021 09.06.2021 10:00
Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská - výdejna jídel
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2021 28.05.2021 10:00
Zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2021 18.05.2021 10:00
Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14
nadlimitní Hodnocení 05.05.2021 10.06.2021 10:00
Nové zelené střechy na objektech ZŠ
podlimitní Hodnocení 15.04.2021 03.06.2021 10:00
Polytechnická zahrada MŠ Šestajovická - opakované řízení II
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2021 27.04.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace – Polyfunkční budova Černý Most – opakované zadání
podlimitní Vyhodnoceno 24.03.2021 13.04.2021 10:00
Úklid v objektech Praha 14 kulturní
podlimitní Hodnocení 23.04.2020 18.05.2020 10:00
všechny zakázky