Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka venkovní multifunkční plochy na zahradu MŠ Vybíralova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.08.2016 07.09.2016 11:00
Úprava točny Hostavice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.08.2016 07.09.2016 10:00
Dodávky tonerů a osvitových válců do tiskáren
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2016 10.08.2016 09:00
Výdejní linka ZŠ Chvaletická
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2016 04.08.2016 10:00
Úložná stěna na madrace a povlečení v objektu MŠ Zelenečská 500
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2016 12.07.2016 13:00
Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2016 08.07.2016 10:00
Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14
nadlimitní Hodnocení 08.06.2016 01.08.2016 10:00
Parkourové hřiště Černý Most
podlimitní Hodnocení 24.05.2016 13.06.2016 10:00
Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice
podlimitní Vyhodnoceno 10.05.2016 24.06.2016 10:00
všechny zakázky