Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací
nadlimitní Prokazování kvalifikace 11.09.2019 14.10.2019 10:00
Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2019 20.08.2019 10:00
Dodávka interaktivních dispejů včetně příslušenstvi
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2019 20.08.2019 10:00
Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 07.08.2019 10.09.2019 10:00
Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2019 02.08.2019 08:00
Zajištění dotačního managmentu na akce-Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2019 24.07.2019 10:00
Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14
nadlimitní Hodnocení 04.07.2019 12.08.2019 10:00
Výměna podlahové krytiny pro MŠ Kostlivého
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2019 12.07.2019 10:00
Malování MŠ Korálek 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2019 08.07.2019 12:00
Výroba barevného nábytku do tříd MŠ Paculova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2019 01.07.2019 10:00
Oprava balkónů - nám. Plukovníka Vlčka 692
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2019 28.06.2019 10:00
Outsourcing ICT
nadlimitní Vyhodnoceno 12.06.2019 17.07.2019 10:00
Altán MŠ Paculova, Globus za lepší svět
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2019 27.06.2019 10:00
Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14
podlimitní Hodnocení 17.05.2019 17.06.2019 11:00
Projekční služby - Izolační zeleň - Českobrodská
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2019 26.08.2019 10:00
všechny zakázky