Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 32 výstavních stojanů včetně výplní
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2017 11.04.2017 10:00
Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14 - Úprava zahrady MŠ Zelenečská
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2017 11.04.2017 10:00
nákup keramické pece
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2017 28.03.2017 10:00
Projektové práce - přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované řízení
podlimitní Vyhodnoceno 13.03.2017 29.03.2017 10:00
Komunitní centrum Kardašovská – Rekonstrukce objektu
podlimitní Hodnocení 09.03.2017 03.04.2017 10:00
Projekční služby - koupaliště s kořenovou čističkou "Biotop Kyje"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2017 21.03.2017 10:00
Výroba tiskovin (tisk propagačních materiálů)
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2017 06.03.2017 10:00
Zajištění odborné psychologické pomoci dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2017 24.02.2017 10:00
Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2016 23.01.2017 10:00
Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2016 28.12.2016 10:00
Služby IP Telefonie
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2016 14.12.2016 10:00
všechny zakázky