Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování účetnictví pro ZŠ Praha 9 - Kyje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2019 23.01.2019 13:00
Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 a KC Kardašovská
podlimitní Hodnocení 19.12.2018 14.01.2019 11:00
Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II
nadlimitní Příjem nabídek 19.12.2018 31.01.2019 10:00
Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.11.2018 12.12.2018 14:00
Pořízení a rekonfigurace části infrastruktury zálohování a vysoké dostupnosti „on premise“ infrastruktury městské části Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.11.2018 05.12.2018 10:00
Kompletní dodávka systému videovrátného digitálního telefonu pro objekt MŠ Obláček
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2018 17.12.2018 10:00
Dodávka tonerů a osvitových válců do tiskáren
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2018 20.11.2018 10:00
ZŠ Hloubětínská čp. 700 – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova
podlimitní Hodnocení 04.11.2018 03.12.2018 12:00
Rekonstrukce 5 bytových jader (Ronešova, Rochovská, Bratří Venclíků) bytového fondu ve správě MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2018 12.11.2018 10:00
Správa, provoz a servis TZ a rozvodů ve správě SMP 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2018 03.10.2018 10:00
„Dodávky a montáž ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.“
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2018 16.08.2018 10:00
DODÁVKA IT TECHNIKY A TISKÁTNY
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2018 17.08.2018 09:00
VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY-KOBERCE V ČÁSTI BUDOVY MŠ VYBÍRALOVA 968
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2018 30.07.2018 10:00
Oprava vnějších omítek objektu Pilská 9, 198 00 Praha 9
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2018 25.06.2018 11:00
Rozšíření dětského hřiště v ulici U Hostavického potoka
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2018 22.06.2018 10:00
všechny zakázky