Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava balkónů - nám. Plukovníka Vlčka
Odesílatel Tatiana Jirásková
Organizace odesílatele AK Svejkovský & Kabelková a spol. [IČO: 26362066]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2017 12:00:40
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava balkonů - nám. Plukovníka Vlčka“. Výzvu k podání nabídek spolu se zadávací dokumentací zasílám v příloze. Víc informací na profilu zadavatele.

S pozdravem

Tatiana Jirásková


Přílohy
- Výzva a ZD.pdf (915.74 KB)