Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výmalba objektů ve správě SMP14
Odesílatel Tatiana Jirásková
Organizace odesílatele JP Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 07421427]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2019 10:40:40
Předmět Výzva

Vážení,

v zastoupení zadavatele Vás vyzývám k podání nabídky. Výzva včetně zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.

S pozdravem

Tatiana Jirásková


Přílohy
- Výzva a ZD.pdf (553.80 KB)