Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výmalba objektů ve správě SMP14
Odesílatel Tatiana Jirásková
Organizace odesílatele JP Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 07421427]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2019 13:27:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel zveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace a NOVÉ znění Přílohy č. 3 Smlouva o dílo.


Přílohy
- NOVÁ Příloha č. 3 Smlouva o dílo.docx (42.84 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (437.03 KB)