Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava sociálních zařízení vč. instalací v objektu Základní školy Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje
Odesílatel Jan Salmon
Organizace odesílatele Městská část Praha 14 [IČO: 00231312]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2024 18:04:28
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

zadavatel obdržel dne 2. května 2024 celkem 2 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V reakci na tyto dotazy zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení zadávací dokumentace, viz. příloha.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. května 2024, 10:00 hodin.

S úctou,
JUDr. Jan Salmon,
J&T advokátní kancelář s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č 1 - dotazy ze dne 2 května (1).pdf (148.21 KB)