Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava sociálních zařízení vč. instalací v objektu Základní školy Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje
Odesílatel Jan Salmon
Organizace odesílatele Městská část Praha 14 [IČO: 00231312]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2024 20:41:02
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel dne 14. května 2024 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

"Dobrý den,

níže si dovoluji zaslat dotaz ohledně vyplňování Prohlášení poddodavatele.

V případě, že poddodavatelem prokazujeme pouze živnostenské oprávnění, je nutné v tomto prohlášení vyplňovat i Technickou kvalifikaci (Seznam referenčních staveb a Realizační tým). Požadované reference i Realizační tým v rámci požadavků ve výzvě zadavatele budeme plnit svými kapacitami.
Předem děkuji za zodpovězení dotazu."

K položenému dotazu uvádíme, že formulář poddodavatele je předpřipravený tak, aby poddodavatel mohl pohodlně vyplnit všechny rozhodné údaje pro prokázání potřebných částí kvalifikace. Části formuláře poddodavatele, které jsou pro účely podání nabídky konkrétního dodavatele obsolentní, postačuje proškrtnout.

S ohledem na skutečnost, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena zadavateli včas, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel nicméně v rámci vstřícnosti poskytuje alespoň odpověď na zaslaný dotaz.

S úctou,
JUDr. Jan Salmon, advokát
J&T advokátní kancelář
smluvní zástupce zadavatele