Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava sportoviště na pozemku par. č. 232/749, k. ú. Černý Most
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 10.04.2017 10:00
Doplňující inženýrskogeologický průzkum na pozemku parc. č. 2578/3, k. ú. Kyje - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 05.04.2017 10:00
Oprava rozvodu cirkulace tuv v mateřské škole, Vybíralova 967-969, 198 00 Praha 9
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 31.03.2017 12:00
Projekční práce - Chodník podél ul. Tálinská
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017 27.03.2017 18:00
Příprava projektové žádosti v rámci Výzvy č. 20 financovaného z OPPPR specifický cál 4.1. Polytechnické zahrady MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2017 22.03.2017 14:00
„OPRAVA BYTOVÉHO JÁDRA, RONEŠOVA 1135, PRAHA 14“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2017 20.03.2017 12:00
„OPRAVA BYTOVÉHO JÁDRA, ROCHOVSKÁ 764, PRAHA 14“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2017 17.03.2017 12:00
OPRAVA BYTOVÉHO JÁDRA BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1070, PRAHA 14
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 16.03.2017 12:00
Projekční služby - koupaliště s kořenovou čističkou "Biotop Kyje"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 21.03.2017 10:00
„OPRAVA – VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO LÉKÁRNY OBJEKTU POLIKLINIKY – GENERÁLA JANOUŠKA 902, PRAHA 14“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017 17.03.2017 12:00
Příprava projektové žádosti v rámci Výzvy č. 20 financovaného z OPPPR specifický cál 4.1.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2017 03.03.2017 14:00
„OPRAVA KOUPELNY, BOBKOVA 755, PRAHA 14 “
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 24.02.2017 12:00
Projektová dokumentace - realizace systému nuceného větrání s rekuperací odadpíno tepla - ZŠ Vybíralova
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017 01.03.2017 14:00
Odstranění nevhodných dřevin v ul. Kpt. Stránského, Černý Most
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2017 14.02.2017 12:00
OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ ELEKTRO, GENERÁLA JANOUŠKA 844
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 20.02.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››