Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkourové hřiště Jahodnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 26.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016