Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2022 01.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016