Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunitní centrum Jahodnice - novostavba - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2021 26.07.2021 10:00
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník II
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2021 12.07.2021 10:00
Rekonstrukce střechy objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 01.07.2021 10:00
Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 25.06.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rozvoj lokality Broumarská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 25.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016