Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkourové hřiště Jahodnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 26.08.2020 10:00
Polytechnická zahrada MŠ Šestajovická – opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2020 03.08.2020 10:00
Projekční práce na rekonstrukci gastroprovozu objektu Parník, ul. Gen. Janouška 902, Praha 9
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2020 03.07.2020 10:00
Výměna výtahu v objektu zdravotního střediska Kpt. Stránského 999, 198 00 Praha 9
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 10:00
Malířské práce v ZŠ Generála Janouška
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 08.06.2020 10:00
Park Jahodnice – revitalizace izolační zeleně – stavební část
podlimitní Vyhodnoceno 12.05.2020 29.05.2020 10:00
Zajištění výkonu technického dozoru na akci "Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073"
podlimitní Zadáno 06.05.2020 25.05.2020 10:00
Provozní servis a běžná údržba na objektu Polikliniky Černý Most – Parník, Gen. Janouška 902, 198 00 Praha 9
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 15.05.2020 10:00
Úklid v objektech Praha 14 kulturní
podlimitní Hodnocení 23.04.2020 18.05.2020 10:00
Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25
podlimitní Zadáno 07.04.2020 11.05.2020 10:00
Vybíralova 969 výtah
podlimitní Zadáno 16.03.2020 01.04.2020 10:00
Částečná výměna stoupaček v budově MŠ Chvaletická
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 04.05.2020 10:00
Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí – ul. Za Školou
podlimitní Zadáno 02.03.2020 18.03.2020 10:00
Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2020 24.01.2020 10:00
Zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2019 12.11.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››