Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunitní centrum Jahodnice - novostavba - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2021 26.07.2021 10:00
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník II
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2021 12.07.2021 10:00
Rekonstrukce střechy objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 01.07.2021 10:00
Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 25.06.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rozvoj lokality Broumarská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 25.06.2021 10:00
Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14
podlimitní Hodnocení 04.06.2021 24.06.2021 10:00
Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška
podlimitní Hodnocení 21.05.2021 09.06.2021 10:00
Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce
podlimitní Hodnocení 21.05.2021 09.06.2021 10:00
Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská - výdejna jídel
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2021 28.05.2021 10:00
Zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2021 18.05.2021 10:00
Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14
nadlimitní Hodnocení 05.05.2021 10.06.2021 10:00
Nové zelené střechy na objektech ZŠ
podlimitní Hodnocení 15.04.2021 03.06.2021 10:00
Polytechnická zahrada MŠ Šestajovická - opakované řízení II
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2021 27.04.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace – Polyfunkční budova Černý Most – opakované zadání
podlimitní Vyhodnoceno 24.03.2021 13.04.2021 10:00
Opravy motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14
podlimitní Zadáno 26.01.2021 11.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››