Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitoring projektu v období udržitelnosti projektu - Snížení energetické nárosčnosti budovy MŠ Paculova
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2016 20.05.2016 14:00
Odstranění havárie bytového jádra v bytě č. 7-Rochovská 767
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 13.05.2016 12:00
Havarijní oprava termoizolací a skladebné konstrukce balkonu v bytě č. 10, Bryksova 741/18, Praha 9, 198 00
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016 02.05.2016 12:00
Geodetické práce - zaměření objektů pro prohlášení vlastníka u objektů Kardašovská 773-776, Krylovecká 491 - 493, Generála Janouška 844-850, Praha 9
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 02.05.2016 12:00
Oprava stávajících rozvodů VZT v restauraci U Rybníčku, Tálinská 1312, Praha 9
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016 08.05.2016 12:00
Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o poskytnutí dotace v OP PPR v rámci výzvy č. 17 - Kulturně komunitncí centra
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 12.04.2016 09:00
Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o poskytnutí dotace z OP PPR v rámci výzvy č. 18 - Neinvestiční granty
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 12.04.2016 09:00
Zpracování žádosti o poskytnutí dotace v OP PPR v rámci výzvy č. 17 - Kulturně komunitní centra
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 12.04.2016 09:00
Oprava bytového jádra, Bratří Venclíků 1071
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2016 25.04.2016 12:00
Oprava bytu Bratří Venclíků 1071 (malířské, lakýrnické práce)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2016 18.04.2016 12:00
Doplnění zámkové dlažby na hřišti Základní škola Vybíralova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2016 06.04.2016 07:00
Zpracování žádosti o dotaci na zateplení pro objekt KC Kardašovská
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 07.04.2016 12:00
Zpracování žádosti o dotaci na zateplení pro objekt Vlčkova 1067
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 07.04.2016 18:00
Projektová dokumentace "Rekonstrukce kuchyně MŠ - Vybíralova"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 05.04.2016 08:00
Oprava bytu Maňákova 813, byt č. 8., Praha 9
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 21.03.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016