Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Předběžná tržní konzultace - Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadavatel si tímto dovoluje oslovit dodavatele s žádostí o účast na předběžné tržní konzultaci („Konzultace“), ohledně podlimitní veřejné zakázky s názvem „Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje“, jejímž předmětem bude výstavba přírodního koupaliště(koupací nádrž a biologické čištění, vrtané studny, objekty zázemí apod.) v lokalitě Praha Kyje v blízkosti Kyjského rybníka („Veřejná zakázka“). Zadavatel zamýšlí realizovat Veřejnou zakázku metodou „Design and Build“. Účelem Konzultace je informovat dodavatele o záměru a ověřit dostatečnost podkladů a vhodnost zvažovaných technických parametrů, jakož i dalších zadávacích podmínek připravované Veřejné zakázky. Ověření vybraných podmínek bude probíhat především formou dotazníku, který Zadavatel zašle potenciálním dodavatelům, kteří se budou účastnit Konzultace.
Pokud Vás možnost účasti v Konzultaci zaujala, prosíme o zaslání e-mailu a registračního formuláře kontaktní osobě: Mgr. et Mgr. Josef Hrstka, josef.hrstka@havelpartners.cz, a to nejpozději do 29. 8. 2022 do 14:00 hodin.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: e-mailem na adresu kontaktní osoby - více v textu výzvy
Kontakt: Mgr. et Mgr. Josef Hrstka, josef.hrstka@havelpartners.cz, HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátní kancelář
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.08.2022 14:00
Datum zahájení: 18.07.2022 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: