Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: VYBÍRALKA 2024 Umění po Vybíralku
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem soutěže je zpracování návrhu a následně dodání uměleckých instalací v lokalitě Vybíralka 25.Odhadované celkové náklady na realizaci jsou 7 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.Následující zakázka bude zahrnovat i dodání uměleckého díla.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.09.2022 14:00
Datum zahájení: 08.08.2022 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: