Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava sociálních zařízení vč. instalací v objektu Základní školy Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava, technologická a vizuální modernizace sociálního zařízení v objektu ZŠ Šimanovská.
Oprava bude spočívat zejména v:
• vybourání vnitřních příček a předstěny včetně keramických obkladů, otlučení veškerých omítek,
• vybourání částí podlahy a vodorovných izolací, provedení nových vrstev podlahy, vč. nášlapné vrstvy a nové keramické dlažby, oprava vodorovné hydroizolace, v přízemí objektu provedení kompletní nové vodorovné hydroizolace podlah z modifikovaných asfaltových pásů,
• instalaci nových rozvodů VZT pro větrání prostor, které nelze větrat přirozeně okny a úprava rozvodů vytápění spočívající v přesunech radiátorů a úpravách tras potrubí,
• instalaci silnoproudé elektroinstalace (zásuvkové, světelné obvody, ventilátorů) a doplnění prvků do stávajících rozvaděčů,
• provedení vodorovné hydroizolace infuzními vrty na stěnách zasažených vlhkostí,
• zhotovení lehkých sanitárních příček oddělujících toalety,
• pokrytí zděných konstrukcí sanační omítkou perlinkou, přetažení na okolní povrchy,
• provedení štěrkových hydroizolací pod dlažbami a obklady,
• výměně stávající elektroinstalace v sociálních zařízeních, montáž a napojení nové elektroinstalace,
• zaústění připojovacího potrubí kanalizace a vodovodu do stávajících svodných potrubí,
• osazení nových sádrokartonových podhledů s revizními otvory do stěn pro přístup k uzavíracím armaturám vodovodního rozvodu,
• instalaci nových ventilátorů včetně odvětrávacích potrubí vyústěných do fasády, a
• instalaci nových dřevěných dveří z dřevotřískové desky DTD.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)
Kontakt: JUDr. Jan Salmon
zakazky@jtak.cz
+420 774 720 720
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.05.2024 10:00
Datum zahájení: 17.04.2024 18:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):