Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace Centerálního parku Černý Most
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné soutěže o návrh je zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“.
Cílem návrhu je vytvořit reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi časově odlišně vzniklými obytnými soubory. Návrh bude obsahovat řešení veřejného prostoru, upravených či zpevněných ploch včetně materiálového provedení, městského mobiliáře, osvětlení, zeleně, rozmístění případných výtvarných děl, a bude obsahovat reálný předpoklad finanční náročnosti navrženého řešení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.03.2019 10:00
Datum zahájení: 16.01.2019 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: