Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je revitalizace stávajícího parteru ZŠ spočívající ve vybudování nových zpevněných ploch s asfaltovým, dlážděným, zatravňovacím nebo mlatovým povrchem, úpravách stávajících zelených ploch v rámci šetrného hospodaření s dešťovou vodou a doplnění vysoké zeleně, osazení stojanu na kola, vybudování nového oplocení vybraných ploch v areálu, novostavby drobné stavby pavilonu se sociálními, skladovými a střechou chráněnými odpočinkovými prostory určenými pro letní provoz.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)
Kontakt: Markéta Turečková
tel.: + 420 739 267 944
e-mail: m.tureckova@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 11.05.2020 10:00
Datum zahájení: 07.04.2020 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: