Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna výtahu v objektu zdravotního střediska Kpt. Stránského 999, 198 00 Praha 9
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou veškeré stavební a montážní práce spočívající v demontáži stávajícího zařízení a dodávce a výměně nového kompletního zařízení výtahu v objektu zdravotního střediska Kpt. Stránského 999, 198 00 Praha 9, a to v souladu se soupisem dodávek a montáží.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Správa majetku Praha 14 a.s.
Kontakt: Metujská 907, 190 00 Praha 9
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.06.2020 10:00
Datum zahájení: 19.06.2020 14:34