Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka kamerového systému do ZŠ Gen. Janouška
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je implementace komplexního řešení zajištění bezpečnostního procesu na principu automatizované detekce podezřelého chování prostřednictvím inteligentního kamerového systému a softwarových aplikací v prostředí Základní školy, Praha 9 Černý Most, Generála Janouška 1006, IČO: 61386898.
Dodávka se dělí na:
a) dodání, instalaci, konfiguraci, nastavení a zprovoznění inteligentního kamerového systému a aplikací (dále také „IKS“, nebo „Systém“) dle následující specifikace (dále „Dodávka“);
b) zajištění údržby a provozu dodaného Systému (dále „Zajištění údržby“).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)
Kontakt: Ing. Zdeněk Mašín
tel. 281005514
e-mail: zdenek.masin@praha14.cz

Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 24.11.2020 10:00
Datum zahájení: 03.11.2020 15:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):