Veřejná zakázka: Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1140
Systémové číslo: P22V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-008076
Datum zahájení: 25.02.2022
Nabídku podat do: 06.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení nuceného větrání - rekuperace včetně provádění servisních prací dle smlouvy o dílo.

Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení této zadávací dokumentace konstatuje, že tato veřejná zakázka je zadána formou Design – Build. Účastníci zadávacího řízení mají možnost upravit zadavatelem předložený soupis prací a projektovou dokumentaci tak, aby odpovídali návrhu jejich řešení, ovšem při zachován minimálních technických požadavků stanovených v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Pokud tedy dodavatel navrhne řešení odlišné od zadavatelem předložené projektové dokumentace a soupisu prací, je oprávněn tyto upravit dle svého návrhu řešení při zachování podmínek v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující samostatné části:
Část 1: Rekuperace MŠ Generála Janouška
Část 2: Rekuperace MŠ Chvaletická
Část 3: Rekuperace MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218
Část 4: Rekuperace MŠ Korálek, Bobkova 766
Část 5: Rekuperace MŠ Paculova
Část 6: Rekuperace MŠ Vybíralova
Část 7: Rekuperace MŠ Zelenečská

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 233 713 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 14
 • IČO: 00231312
 • Poštovní adresa:
  Bratří Venclíků 1073/8
  19800 Praha 9
 • Název oddělení: odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy