Veřejná zakázka: Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1193
Systémové číslo: P22V00000062
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.08.2022
Nabídku podat do: 16.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je specifikován touto výzvou k podání nabídky a textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, které tvoří přílohu této výzvy k podání nabídky a textové části zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“). Soupis prací a projektová dokumentace jsou však vzorovým příkladem možného provedení stavebních prací a mohou být na základě návrhu řešení předloženého účastníkem řízení pozměněny.
Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení této zadávací dokumentace konstatuje, že tato veřejná zakázka je zadána formou Design – Build. Účastníci zadávacího řízení mají možnost upravit zadavatelem předložený soupis prací a projektovou dokumentaci tak, aby odpovídali návrhu jejich řešení, ovšem při zachován minimálních technických požadavků stanovených v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. Pokud tedy dodavatel navrhne řešení odlišné od zadavatelem předložené projektové dokumentace a soupisu prací, je oprávněn tyto upravit dle svého návrhu řešení při zachování podmínek v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že příloha č. 5, musí být dodržena vždy (pokud bude dodavatel postupovat podle projektové dokumentace i v případně postupu dle vlastního návrhu řešení).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 401 222 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 14
 • IČO: 00231312
 • Poštovní adresa:
  Bratří Venclíků 1073/8
  19800 Praha 9
 • Název oddělení: Odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy