Veřejná zakázka: Projekční služby - Cyklostazka Čihadla - úsek: Dobrovolného - Broumarská, opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 539
Systémové číslo: P17V00000150
Datum zahájení: 23.08.2017
Nabídku podat do: 08.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekční služby - Cyklostazka Čihadla - úsek: Dobrovolného - Broumarská, opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obsahem projektové dokuemntace bude:
- Podklady a průzkumy – zpracování zaměření (polohopis + výškopis) parc. č. 206/6 k. ú. Černý Most a 2810/1 k. ú. Kyje a přilehlého okolí v nezbytném rozsahu a podrobnosti pro řádné zpracování jednotlivých stupňů PD a dále zajištění a vynesení průběhu vedení jednotlivých IS
- Stavba bude zahrnovat: cyklostezku v úseku mezi ulicemi Dobrovolného a napojením na ulici Broumarská. Součástí návrhu bude i návrh dopravního zařízení a značení zabraňující vjezdu automobilů, ale zároveň umožní zásah vozidel IZS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 14
 • IČO: 00231312
 • Poštovní adresa:
  Bratří Venclíků 1073/8
  19800 Praha 9
 • Název oddělení: odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bratří Venclíků 1073/8
19800 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky