Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava sociálních zařízení vč. instalací v objektu Základní školy Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje
Odesílatel Jan Salmon
Organizace odesílatele Městská část Praha 14 [IČO: 00231312]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2024 22:55:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

z důvodu administrativního pochybění nedošlo při uveřejnění zadávací dokumentace k uveřejnění přílohy č. 4 ZD - projektové dokumentace. Zadavatel z tohoto důvodu přistupuje k doplnění zadávací dokumentace z vlastní inciativy ve smyslu § 99 odst. 1 ZZVZ, kdy doplňuje chybějící přílohu. V souvislosti s dodatečným uveřejněním přílohy č. 4 ZD zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku.

S úctou,
JUDr. Jan Salmon


Přílohy
- Příloha č 4 - projektová dokumentace.zip (17.13 MB)