Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023
nadlimitní Zadáno 26.09.2022 26.09.2022 11:00
Analýza digitální zralosti městské části Praha 14 a vytvoření plánu digitálního rozvoje
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2022 14.09.2022 10:00
Opravy motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14
podlimitní Zadáno 25.08.2022 15.09.2022 10:00
VYBÍRALKA 2024 Umění po Vybíralku
nadlimitní Vyhodnoceno 08.08.2022 16.09.2022 14:00
Předběžná tržní konzultace - Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2022 29.08.2022 14:00
Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška - opakované řízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.07.2022 25.07.2022 10:00
Dodávka školního a kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2022 28.06.2022 10:00
Dodávka čtyř interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 06.06.2022 10:00
Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.
podlimitní Zadáno 10.05.2022 13.06.2022 10:00
Výzva k předložení cenové nabídky na administraci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ S KOŘENOVOU ČISTIČKOU BIOTOP KYJE“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 03.05.2022 10:00
Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská
nadlimitní Zadáno 14.04.2022 16.05.2022 10:00
Polyfunkční budova Černý Most
nadlimitní Zadáno 31.01.2022 30.06.2022 10:00
Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099
nadlimitní Zadáno 25.01.2022 28.06.2022 10:00
Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14
nadlimitní Zadáno 11.01.2022 15.02.2022 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022
podlimitní Zadáno 03.12.2021 03.12.2021 15:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››