Profil zadavatele: Mateřská škola Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, příspěvková organizace
  • IČO: 70884471
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/profile_display_10.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení