Profil zadavatele: Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, příspěvková organizace
  • IČO: 70884480
  • Adresa:
    Vybíralova 968/4
    19800 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/profile_display_12.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY-KOBERCE V ČÁSTI BUDOVY MŠ VYBÍRALOVA 968
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2018 30.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016