Profil zadavatele: Mateřská škola Praha 9 - Lehovec Chvaletická 917, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Praha 9 - Lehovec Chvaletická 917, příspěvková organizace
  • IČO: 70920796
  • Adresa:
    Chvaletická 917/1
    19800 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/profile_display_13.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Částečná výměna stoupaček v budově MŠ Chvaletická
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 04.05.2020 10:00
Výměna interiérových dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 24.06.2017 10:00
Výměna PVC a položení koberce – MŠ Chvaletická
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016 30.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016