Profil zadavatele: Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700

  • Název: Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700
  • IČO: 49625128
  • Adresa:
    Hloubětínská 700/24
    19800 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklid části budovy Základní školy Hloubětínská
VZ malého rozsahu Zadáno 24.12.2015 12.01.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016