Profil zadavatele: Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964

  • Název: Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964
  • IČO: 61386618
  • Adresa:
    Vybíralova 964/8
    19800 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/profile_display_6.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení