Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník
podlimitní Příjem nabídek 05.10.2021 03.11.2021 10:00
Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 - veškeré následné projekční práce po vydání územního rozhodnutí - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2021 05.10.2021 10:00
Vybudování polytechnických učeben na základních školách – dodávky – opakované řízení – mobiliář
podlimitní Vyhodnoceno 08.09.2021 27.09.2021 10:00
ZŠ Generála Janouška – rozšíření gastro
podlimitní Vyhodnoceno 11.08.2021 30.08.2021 10:00
Vybudování polytechnických učeben na základních školách
podlimitní Vyhodnoceno 02.08.2021 19.08.2021 11:00
Vybudování polytechnických učeben na základních školách – stavební práce – opakované řízení
podlimitní Vyhodnoceno 02.08.2021 19.08.2021 10:00
Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 – opakované řízení
podlimitní Hodnocení 28.07.2021 16.08.2021 10:00
Výstavba 4 kmenových tříd, Základní škola Vybíralova
podlimitní Vyhodnoceno 14.07.2021 20.08.2021 10:00
Komunitní centrum Jahodnice - novostavba - I. etapa
podlimitní Hodnocení 22.06.2021 16.09.2021 10:00
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník II
podlimitní Hodnocení 21.06.2021 12.07.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rozvoj lokality Broumarská
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2021 25.06.2021 10:00
Revitalizace Centerálního parku Černý Most
nadlimitní Vyhodnoceno 16.01.2019 07.05.2019 10:00
všechny zakázky