Veřejné zakázky Městské části Praha 14, jejích příspěvkových organizací a společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 14, její příspěvkové organizace a společnost Správa majetku Praha 14, a.s.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Outsourcing ICT 2023
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2023 05.07.2023 10:00
Modernizace zařízení a vybavení učeben III - dodávky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 07.06.2023 10:00
Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2023 07.06.2023 10:00
ZŠ Chvaletická – Divadelní sál
podlimitní Hodnocení 10.05.2023 29.05.2023 10:00
ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně
podlimitní Příjem nabídek 09.05.2023 12.06.2023 10:00
Pojištění městské části Praha 14
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2023 13.06.2023 10:00
ZŠ Hloubětín - výmalba prostor 2023
VZ malého rozsahu Zadávání 02.05.2023 10.05.2023 12:00
MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace
podlimitní Hodnocení 26.04.2023 18.05.2023 10:00
Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 04.04.2023 09.05.2023 09:00
VYBÍRALKA 2024 Umění po Vybíralku
nadlimitní Hodnocení 08.08.2022 16.09.2022 14:00
Předběžná tržní konzultace - Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2022 29.08.2022 14:00
Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška - opakované řízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.07.2022 25.07.2022 10:00
Revitalizace Centerálního parku Černý Most
nadlimitní Vyhodnoceno 16.01.2019 07.05.2019 10:00
všechny zakázky