Veřejná zakázka: Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1060
Systémové číslo: P21V00000013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016447
Datum zahájení: 05.05.2021
Nabídku podat do: 10.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Část A: provádění blokového čištění, letní a zimní údržby motoristických a nemotoristických komunikací, včetně autobusových zastávek, parkovišť a výpustí na území městské části Praha 14. Zimní údržba zahrnuje také zajištění sjízdnosti motoristických komunikací a schůdnosti nemotoristických komunikací. V rámci této části bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem ve smyslu ustanovení § 131 a násl. ZZVZ.
Část B: vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14 a dodávka a instalace nových odpadkových košů, které nejsou v majetku městské části Praha 14 a zůstanou majetkem dodavatele. Četnost vývozů, umístění košů, potřeba instalace a informace o tom, zda je daný odpadkový koš v majetku zadavatele či je třeba jeho dodání ze strany dodavatele, plyne z přílohy této textové části zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu plnění pro část B.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 897 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 14
 • IČO: 00231312
 • Poštovní adresa:
  Bratří Venclíků 1073/8
  19800 Praha 9
 • Název oddělení: Odbor právních a kontrolních činností
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy