Veřejná zakázka: Zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 14

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 965
Systémové číslo: P19V00000126
Datum zahájení: 30.10.2019
Nabídku podat do: 12.11.2019 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 14
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva městské části Praha 14 (dále jen ZMČ P14), kdy dodavatel zajistí zejména:
a) živé online vysílání z každého jednání ZMČ P14 prostřednictvím svých serverů, v souladu s grafickým designem webu zadavatele, včetně k tomu nezbytného technického vybavení prostor;
b) pořízení záznamu z každého jednání ZMČ P14;
c) předání neupravené verze záznamu do archivu zadavatele, a to zabezpečeně on-line;
d) označení míst v záznamu, které mohou obsahovat audio/vizuální údaje, které musí být chráněny z pohledu GDPR;
e) proškolení vybraných zaměstnanců zadavatele na úpravy záznamu pro zajištění souladu záznamu s platnou legislativou, včetně dodání potřebného softwaru;
f) indexaci záznamu;
g) zveřejnění upraveného a pověřeným zástupcem zadavatele schváleného záznamu na serverech dodavatele, v souladu s grafickým designem webu zadavatele;
h) integraci s výstupy hlasování – promítnutí výstupů hlasování do záznamu;
i) předání záznamu s označenými chráněnými údaji pověřenému zástupci zadavatele nejpozději 2 pracovní dny od konání jednání ZMČ P14;
j) zveřejnění záznamu schváleného zadavatelem nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho schválení zadavatelem, s dostupným archivem všech pořízených záznamů, nestanoví-li zadavatel jinak;
k) bezpečné on-line předávání záznamů mezi ním a zadavatelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 14
 • IČO: 00231312
 • Poštovní adresa:
  Bratří Venclíků 1073/8
  19800 Praha 9
 • Název oddělení: Odbor právních a kontrolních činností
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Úřad městské části Praha 14 - podatelna
na adrese Bratří Venclíků 1073, Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky