Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Rozvoj lokality Broumarská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1068
Systémové číslo: P21V00000021
Datum zahájení: 11.06.2021
Nabídku podat do: 25.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Rozvoj lokality Broumarská
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Městská část Praha 14, jako zadavatel ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tímto zahajuje předběžné tržní konzultace s použitím postupu dle § 33 uvedeného zákona a vyzývá dodavatele k účasti na těchto konzultacích. Cílem předběžných tržních konzultací a souvisejících postupů je:
a) informování dodavatelů o záměrech zadavatele,
b) zjištění informací o trhu a okruhu potenciálních dodavatelů,
c) zjištění informací o možnostech rozvoje a výstavby v definované Lokalitě,
d) zjištění zájmu dodavatelů na rozvoji definované Lokality,
e) zjištění způsobu a podmínek výběru partnera zadavatele, který záměr bude realizovat,
f) analýza možných návrhů rozvoje a výstavby Lokality při respektování potřeb a zájmů zadavatele.
Veškeré podmínky a průběh konzultací jsou uvedeny v připojeném dokumentu a přílohách.

Pro komunikaci se zadavatelem prosím využívejte email uvedený v textaci přiložené výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 14
 • IČO: 00231312
 • Poštovní adresa:
  Bratří Venclíků 1073/8
  19800 Praha 9
 • Název oddělení: Odbor právních a kontrolních činností
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
e-mailem na adresu kontaktní osoby - více v textu výzvy

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky