Veřejná zakázka: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby – opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1221
Systémové číslo: P22V00000090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.12.2022
Nabídku podat do: 23.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby – opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v:
a) výkonu činností správce stavby v rozsahu, jak je vymezen v příkazní smlouvě,
b) výkonu činností technického dozoru stavebníka / investora nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, („stavební zákon“), v rozsahu, jak je vymezen v příkazní smlouvě,
c) výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, („zákon o BOZP“), příp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. („nařízení vlády o BOZP“), v rozsahu, jak je vymezen v příkazní smlouvě,
d) výkonu činností odpovědných technologů, v rozsahu, jak je vymezeno v příkazní smlouvě,
e) dalších souvisejících činností, v rozsahu, jak jsou vymezeny v v příkazní smlouvě,
a to při realizaci stavby s názvem: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099.
Veškeré technické podklady včetně projektové dokumentace a včetně návrhu smlouvy o dílo, která vymezuje délku výstavby a podmínky výstavby nalezne zájemce zde: https://ezak.praha14.cz/contract_display_1139.html.
Stavba bude realizována v souladu s procesy BIM.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 14
 • IČO: 00231312
 • Poštovní adresa:
  Bratří Venclíků 1073/8
  19800 Praha 9
 • Název oddělení: Odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha14.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky