Veřejná zakázka: Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 528
Systémové číslo: P17V00000139
Datum zahájení: 19.07.2017
Nabídku podat do: 18.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby
Obsahem projektové dokumentace bude:
- Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení úpravy dvou křižovatek na ul. Broumarská a zřízení nového cyklistického a pěšího propojení mezi ul. Broumarská a ul. Hodějovská. Navržené úpravy křižovatek musí vycházet ze studie Zklidnění Rožmberské, „Dostavba křižovatky Broumarská – Českobrodská“ a „Dostavba křižovatky Broumarská – Rožmberská“ a dále studie proveditelnosti „Cyklistické a pěší propojení ulice Hodějovské s ulicí Broumarskou“
- „Dostavba křižovatky Broumarská – Českobrodská“ - nad rámec studie bude PD doplněna o nesignalizované pravé odbočení z ul. Českobrodská (DC) do ul. Broumarská.
- „Dostavba křižovatky Broumarská – Rožmberská“ - nad rámec studie bude křižovatka doplněna o čtvrté rameno dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace, tak aby bylo možné napojit dvě nově uvažované parcely
- „Cyklistické a pěší propojení ulice Hodějovské s ulicí Broumarskou“ - nad rámec studie bude upraveno a přizpůsobeno vedení cyklostezky v prostoru křižovatky ul. Broumarská x Českobrodská

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 14
 • IČO: 00231312
 • Poštovní adresa:
  Bratří Venclíků 1073/8
  19800 Praha 9
 • Název oddělení: odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bratří Venclíků 1073/8
19800 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky