Profil zadavatele: Městská část Praha 14

  • Název: Městská část Praha 14
  • IČO: 00231312
  • Adresa:
    Bratří Venclíků 1073/8
    19800 Praha 9
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14
nadlimitní Zadáno 08.06.2016 01.08.2016 10:00
Monitoring projektu v období udržitelnosti projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Generála Janouška
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2016 20.05.2016 14:00
Monitoring projektu v období udržitelnosti projektu SNížení energetické náročnosti budovy MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2016 20.05.2016 14:00
Monitoring projektu v období udržitelnosti projektu - Snížení energetické nárosčnosti budovy MŠ Paculova
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2016 20.05.2016 14:00
Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o poskytnutí dotace v OP PPR v rámci výzvy č. 17 - Kulturně komunitncí centra
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 12.04.2016 09:00
Zpracování studie proveditelnosti k žádosti o poskytnutí dotace z OP PPR v rámci výzvy č. 18 - Neinvestiční granty
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 12.04.2016 09:00
Zpracování žádosti o poskytnutí dotace v OP PPR v rámci výzvy č. 17 - Kulturně komunitní centra
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 12.04.2016 09:00
Doplnění zámkové dlažby na hřišti Základní škola Vybíralova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2016 06.04.2016 07:00
Zpracování žádosti o dotaci na zateplení pro objekt KC Kardašovská
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 07.04.2016 12:00
Zpracování žádosti o dotaci na zateplení pro objekt Vlčkova 1067
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 07.04.2016 18:00
Projektová dokumentace "Rekonstrukce kuchyně MŠ - Vybíralova"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 05.04.2016 08:00
Údržba parkové plochy Jahodnice a parku Pilská
podlimitní Zadáno 29.01.2016 15.02.2016 10:00
Komunitní centrum v objektu Kardašovská 626, Praha 14 - projektové práce
VZ malého rozsahu Zadáno 28.12.2015 06.01.2016 08:00
Zpracování kompletní žádosti o poskytnutí dotace z OP PPR
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2015 18.11.2015 09:00
"Zpracování kompletní žádosti o poskytnutí dotace z OP VVV v rámci výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2015 18.11.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  4 5 6 7 8 9  ››