Profil zadavatele: Městská část Praha 14

  • Název: Městská část Praha 14
  • IČO: 00231312
  • Adresa:
    Bratří Venclíků 1073/8
    19800 Praha 9
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekt Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací – právní podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 19.03.2019 11:00
„Zajištění služby související se zpracováním Metodiky „Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti" včetně podpůrných dokumentů a dalších služeb“ v rámci realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2019 11.02.2019 10:00
Revitalizace Centerálního parku Černý Most
nadlimitní Vyhodnoceno 16.01.2019 07.05.2019 10:00
Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 a KC Kardašovská
podlimitní Zadáno 19.12.2018 14.01.2019 11:00
Oprava povrchu střechy bytového objektu Bobkova 748-749
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2018 21.12.2018 10:00
Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 12.12.2018 14:00
Rekonstrukce 5 bytových jader (Ronešova, Rochovská, Bratří Venclíků) bytového fondu ve správě MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2018 12.11.2018 10:00
Správa, provoz a servis TZ a rozvodů ve správě SMP 14
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 03.10.2018 10:00
„Dodávky a montáž ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2018 16.08.2018 10:00
Průběžná deratizace objektů ve správě MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 27.06.2018 10:00
Oprava vnějších omítek objektu Pilská 9, 198 00 Praha 9
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 25.06.2018 11:00
Úpravy interiérů učeben školského zařízení ARCUS, Kardašovská 691, 198 00 Praha 9
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 25.06.2018 10:00
Označení únikových cest v BD ve správě MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 05.06.2018 10:00
Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
nadlimitní Zadáno 29.05.2018 09.07.2018 10:00
Projektové práce - Rekonstrukce a rozšíření domova důchodců Bojčenkova 1099, 198 00 Praha 9, včetně parkoviště
podlimitní Zadáno 26.04.2018 17.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››