Profil zadavatele: Městská část Praha 14

  • Název: Městská část Praha 14
  • IČO: 00231312
  • Adresa:
    Bratří Venclíků 1073/8
    19800 Praha 9
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce 3 bytových jader (Bratří Venclíků, Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 02.05.2018 10:00
Svoz odpadu pro městskou část Praha 14
nadlimitní Zadáno 10.04.2018 18.05.2018 10:00
Revize elektrických zařízení
podlimitní Zadáno 28.03.2018 18.04.2018 10:00
Zpracování optimalizace a příprava podkaldů pro certifikaci budovy metidkou SBToolCZ
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 29.03.2018 10:00
Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2018 20.03.2018 10:00
Projekční práce – Objekt komunitního centra na pozemku parc. č. 697, č. 698 – pro potřeby výzvy č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení, Operačního programu Praha-Pól růstu ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 19.02.2018 07:45
Poskytování služeb v oblasti ochrany osobních údajů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 02.02.2018 10:00
Oprava balkónů - nám. Plukovníka Vlčka
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2017 21.12.2017 11:00
Stavební úpravy bytů - BD Kardašovská
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2017 21.12.2017 09:00
Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci
nadlimitní Zadáno 13.11.2017 15.12.2017 10:00
ZŠ Chvaletická – výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 02.11.2017 10:00
Servis a opravy výtahů
podlimitní Zadáno 03.10.2017 26.10.2017 10:00
Projekční služby - Cyklostazka Čihadla - úsek: Dobrovolného - Broumarská, opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 08.09.2017 10:00
Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 18.08.2017 10:00
Projektové práce - Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou a navazující revitalizace - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 02.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››