Profil zadavatele: Městská část Praha 14

  • Název: Městská část Praha 14
  • IČO: 00231312
  • Adresa:
    Bratří Venclíků 1073/8
    19800 Praha 9
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplňující inženýrskogeologický průzkum na pozemku parc. č. 2578/3, k. ú. Kyje - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 05.04.2017 10:00
Projekční práce - Chodník podél ul. Tálinská
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017 27.03.2017 18:00
Příprava projektové žádosti v rámci Výzvy č. 20 financovaného z OPPPR specifický cál 4.1. Polytechnické zahrady MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2017 22.03.2017 14:00
Projekční služby - koupaliště s kořenovou čističkou "Biotop Kyje"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 21.03.2017 10:00
Příprava projektové žádosti v rámci Výzvy č. 20 financovaného z OPPPR specifický cál 4.1.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2017 03.03.2017 14:00
Projektová dokumentace - realizace systému nuceného větrání s rekuperací odadpíno tepla - ZŠ Vybíralova
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017 01.03.2017 14:00
Odstranění nevhodných dřevin v ul. Kpt. Stránského, Černý Most
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2017 14.02.2017 12:00
Zajištění odborné psychologické pomoci dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 24.02.2017 10:00
Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2016 23.01.2017 10:00
Doplnění projektové dokumentace - elektro ZŠ Chvaletická
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016 13.01.2017 10:00
Výdejna stravy v dětské skupině MŠ Zelenečská
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 16.12.2016 08:00
„Rekonstrukce objektu čp. 67 a využití pozemku parc.č. 697 parc.č. 698 kat. území Hostavice“ – architektonická studie
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 09.12.2016 12:00
Projekční práce - ZŠ Hloubětínská
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 15.12.2016 14:00
Projekční práce - stavební úpravy odborných učeben ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 15.12.2016 13:00
Vybavení učeben v rámci MAP - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 15.12.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9  ››