Profil zadavatele: Městská část Praha 14

  • Název: Městská část Praha 14
  • IČO: 00231312
  • Adresa:
    Bratří Venclíků 1073/8
    19800 Praha 9
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 525444

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 20.08.2019 10:00
Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073
nadlimitní Zadáno 07.08.2019 26.02.2020 14:00
Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14
nadlimitní Zadáno 04.07.2019 12.08.2019 10:00
Oprava balkónů - nám. Plukovníka Vlčka 692
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 28.06.2019 10:00
OPRAVA STOUPACÍHO VEDENÍ ELEKTROINSTALACE NA POLIKLINICE PARNÍK, GENERÁLA JANOUŠKA 902, PRAHA 14
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 19.06.2019 09:00
Outsourcing ICT
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 17.07.2019 10:00
ZŠ Vybíralova - Projektové práce - Rekonstrukce elektroinstalace slaboproudu a silnoproudu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 25.06.2019 10:00
HLOUBKOVÁ KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ VE SPRÁVĚ MČ PRAHA 14
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 11.06.2019 10:00
Rekonstrukce 6 bytových jader (Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 30.05.2019 09:00
Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14
podlimitní Zadáno 17.05.2019 17.06.2019 11:00
Projekční služby - Izolační zeleň - Českobrodská
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 26.08.2019 10:00
Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14
podlimitní Zadáno 18.04.2019 14.05.2019 11:00
ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE ZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO PLÁNU MOBILITY A DOPRAVNÍ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU „OPTIMALIZACE PROCESŮ A PROFESIONALIZACE ÚMČ PRAHA 14 II“, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 12.04.2019 10:00
ZŠ Hloubětínská čp. 700 – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky
podlimitní Zadáno 21.03.2019 09.04.2019 10:00
Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14
podlimitní Zadáno 21.03.2019 25.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››